שם המוסד: מכון מופ"ת
קהל היעד: אנשי מקצוע (בתחום חינוך והכשרת מורים), גננות, חוקרים, מורים, מנהלים ומנהלות, מפתחי תוכניות לימודים, סגל אקדמי במכללות ובאוניברסיטאות, עובדי הוראה, קובעי-מדיניות
שפה: עברית
כתב עת: שפיט

מדיניות השיפוט: שיפוט סמוי כפול

תאור קצר:

כתב העת דפים הוא כתב עת אקדמי שפיט, היוצא לאור מאז 1985 על ידי מכון מופ"ת. דפים נמנה עם כתבי העת המובילים והוותיקים בעברית בתחום הכשרת מורים ומורות ובתחום החינוך ומתפרסמים בו מחקרים בתחומים אלה, תוך שאיפה מתמדת להרחיב את השיח המחקרי המגוון במסגרתם ולעודדו. מערכת דפים מזמינה חוקרות וחוקרים מכל תחומי הדעת להגיש מאמרים בתחומים אלה, במסגרת דיסציפלינה ספציפית, מנקודות מבט רב-תחומיות ומאמרים בעל ערך תיאורטי. כתב העת דפים רואה אור שלוש פעמים בשנה.

מתפרסמים בו מאמרים שלא פורסמו בעבר, בכל שפה, ושלא נשלחו כמועמדים לפרסום בבימה אחרת, לרבות דיגיטלית. על המחקרים לעמוד בכללי האתיקה בצמוד לאישור, כמקובל. עם קבלת מאמר למערכת נשלח אישור לכותב/ת על קבלת המאמר לשולחן המערכת. המאמר נסקר על ידי המערכת, ואם נמצא מתאים לכתב העת הוא מועבר לשיפוט חיצוני. לאחר העברת חוות הדעת לכותב/ת עליו/ה לתקן את המאמר בהתאם ולפי הנחיות המערכת. עם סיומו של שלב השיפוט האקדמי המאמר מועבר לעריכת לשון ולאחר מכן נשלח לכותב/ת לאישור ולתיקונים. המאמר מתפרסם באחד הגיליונות הקרובים של דפים, על פי שיקול דעתה של המערכת. המערכת שומרת לעצמה את הזכות לדחות את המאמר בכל שלב.

פרטי התקשרות:

אולי מעניין אותך גם?

כתב העת דרך אפרתה

מכללת אפרתה
כתב העת עוסק בחינוך ובתחומים המשיקים לו. בחלק מן הגיליונות נבחר נושא מרכזי ממוקד ונבחן מזוויות…
לכתב העת
תפריט